افق سودآوری شرکت‌ها پس از بهار

نکات روزبه شریعتی مدیرمعاملات شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار در گفتگو با همفکران: معمولا شرکت ها در فصل بهار حدود ۲۰درصد یا کمتر کل سال را پوشش می دهند زیرا در این فصل با یک فروردین نیمه تعطیل مواجه هستیم.افزایش نرخ ها در طول سال نیز از تیرماه برای صنایع داخلی اتفاق می افتد. یعنی اگر … Read more