دئدیم … دئدی – علی آقا واحد

دئدیم ای غنچه دهن کؤنلومی قان ایله میسن دئدی بیجا یئره عشقیمده فغان ایله میسن دئدیم انصاف ائیله اینجیتمه منی عاشقینم دئدی گئت، سریمی عیان ایله میسن دئدیم آغلاتما منی سرو بویون شوقینده دئدی گؤز یاشینی بیهوده روان ایله مسین دئدیم آخر گوزه لیم باغ و بهاریم سنسن دئدی سن عمرینی حسرتله خزان ایله میسن … Read more