منیم حاقیمدا

Mənim haqqımda

بیشتر برای خودم تا در گذر زمان خودمو فراموش نکنم. حس خوبی داره وقتی برمیگردی و نوشته ای که سال ها پیش نوشتی رو می خونی دوست دارم بیشتر بنویسم از فکر هام از چیزهایی که بهشون علاقه دارم از چیز هایی که دوستشون دارم چیزهایی که دوست دارم یادبگیرم مجموعه این چیزها میشه من!

Leave a Comment