1400/09/03

قرار بود هر روز بنویسم که ننوشتم تا یادگیری کامل یک زبان جدید فعلا این زبان مضخرف رو تحمل میکنم به امید آزادی

امروز دو فصل از کتاب تمرکز رو خوندم و خوشحالم اگر بتوانم فقط از آموزش های این کتاب استفاده کنم به راحتی می توانم زندگی خودم رو دگرگون کنم به امید ان روز فعلا تا اینجا باشه تا شب این نوشته رو کامل کنم