هر گون بیر چالیش

باید برای اینکه بتوانم عملکرد خودم رو بهتر کنم بتوانم عملکرد هر روز خودم رو بسنجم تا قابلیت مقایسه با روز های دیگر را داشته باشد به غیر این کاری را نمی توانم بکنم

باید برای هر روز لیست تسک داشته باشم و هر تسک را زمان بندی کنم یعنی چقدر طول کشیده تا یک وظیفه ای مشخص را تمام کنم

اهمیت روتین روزانه کارهایی هستند که باید روزانه انجام شوند باید نظم ترتیبی داده شود که برای این قیبل کارها انرژی فکری صرف نشود و به طور خودکار و سریع انجام شود. (مثلا بیدار شدن از خواب خوردن صبحانه و رفتن تا سر کار یا کارهای تکراری رسیدن به وضعیت مغازه)

عادت کردن به کار کردن در همه محیط ها نباید چیز های کوچک باعث حواس پرتی و کنسل کردن تسک ها و برنامه ها شود.

قابلیت از نوع شروع کردن چیزی عصابت رو به هم ریخت کاری اون طور که انتظار داشتی پیش نرفت stop کن و از اول برنامه ریزی و شروع کن

یادگیری بدون حل مساله و به چالش کشیدن خود ممکن نیست. مثلا اگر می خواهی پایتون یاد بگیری پس مساله های مربوط به زبان پایتون رو حل کن اگر می خواهی …

ترتیبی که باید یک موضوع رو یاد گرفت من مدت زیادی در مورد نحوه یادگیری نحوه کتاب خوندن بهینه مطالعه کردم و چیزهای خیلی زیادی رو یاد گرفتم موقع استفاده از همه اون ها است چیزهایی می نویسم و بعد کامل می کنم تا به روتین روزانه من تبدیل شود.

1- مطلبی که قرار است خوانده شود سریع یک بار روخوانی می شود.

2- دوباره متن خوانده می شود و این بار نکات مهم آن مطلب روی متن علامت گذاری می شود.

3- خلاصه مطالب به صورت تیتر وار یاداشت میشود.

4- و در مرحله آخر باید بتوانی مطالبی به کس دیگری یاد بدهی این طور می توان مطمن شد که مطلب را فهمیده و درک کرده ای