لذت دوباره غرق شدن در کتاب

قطع شدن اینرنت هرچی نداشت برای من یافتن لذت خواندن کتاب رو داشت توی این ۴ روز بی اینترنتی سومین کتاب رو هم تموم کردم و باورم نمیشه خواندن باعث میشه بیشتر و بهتر بنویسم باعث میشه مصمم تر بشم باعث میشه بیشتر فکر کنم کلا یه دنیای دیگست که مدتی بود گم کرده بودم و حالا باز به عزیزترین شکل ممکن پیداش کردم! می نویسم بدون ترس!