افق سودآوری شرکت‌ها پس از بهار

نکات روزبه شریعتی مدیرمعاملات شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار در گفتگو با همفکران:

معمولا شرکت ها در فصل بهار حدود ۲۰درصد یا کمتر کل سال را پوشش می دهند زیرا در این فصل با یک فروردین نیمه تعطیل مواجه هستیم.افزایش نرخ ها در طول سال نیز از تیرماه برای صنایع داخلی اتفاق می افتد. یعنی اگر بخواهیم به صورت نرمال شرکت ها را بررسی کنیم باید بگوییم که گزارش بهار گاها در خیلی از صنایع باید در ۵ضرب شود که بتوانیم سود آن سال را داشته باشیم.  در نتیجه اگر یک شرکتی بیشتر از ۲۰درصد درامد تحلیلی سال ۱۴۰۰ خود را پوشش داده باشد به این معناست که انتظار سود آوری قابل توجهی از آن شرکت خواهیم داشت.