رفع مشکل صدای اوبونتو


رفع مشکل صدای اوبونتو انتخاب مابین HDMI یا بلندگوی لب تاپ

برای رفع مشکل برنامه pulse را نصب میکنیم

sudo apt install pavucontrol